Karczma Zagłoba

45-525 Opole, ul. Strzelecka 80c
przy obwodnicy Opole/Strzelce

Biuro: 601 481 609